Integracja klasy – jakie ma znaczenie

Bardzo ważne jest z wielu punktów widzenia zadbanie o to, by dana grupa, która będzie ze sobą przebywać, funkcjonować w swoim towarzystwie przez długi czas, miała okazję na początku dobrze się ze sobą zintegrować. To jest niemiernie istotne, by ta współpraca przebiegała jak należy. Dzięki temu można zadbać o to, by żadna z osób w grupie nie czuła się wykluczona. W tym celu zalecana jest integracja. To bardzo ważne hasło, niosące za sobą szereg znaczeń. W przypadku szkół także jest to czynnik, który ma niebagatelne znaczenie. Dzięki muszą być w odpowiedni sposób zmotywowane do takiej integracji. Dlatego na pewno Integracja klasy będzie tutaj tym kluczowym czynnikiem. Dzięki temu można zadbać już na początku wspólnej nauki, pracy to, by każdy członek takiej społeczności – bo klasa to także taka mini społeczność – dobrze się tam czuł. Potem będzie można lepiej współpracować w grupie. Jest to niezmiernie istotne właśnie u dzieci. Szczególnie ważne jest Integracja klasy w przypadku gimnazjalistów. Często jest tak, że właśnie w tym trudnym wieku gimnazjalnym, wiele osób przenosi się do innej szkoły. Tworzone są nowe klasy. Dlatego Integracja klasy tutaj ma wielkie znaczenie. Osoby te są wyrwane ze swojego dotychczasowego stanowiska, często te klasy są inne, nie ma w nich tych samych osób, które chodziły ze sobą do podstawówki. Reforma spowodowała, że właśnie zmiana szkoły następuje w tym wyjątkowo trudnym okresie w życiu. Integracja klasy więc na początku gimnazjum czy szkoły średniej będzie mieć szczególne znaczenie. Obecnie już są to prowadzone na szeroką skalę szkolenia. Każda szkoła może wyrazić chęć uczestniczenia w takich warsztatach, zajęciach, wtedy osoby, z poradni pedagogicznej przygotowują różne zabawy integracyjne dla takiej klasy. Integracja klasy może mieć w takich przypadkach szczególne znaczenie dla młodzieży, jak i dla nauczycieli, gdyż dobrze by było, by także wychowawca brał udział w tej formie integracji. To pozwala też lepiej się mu zapoznać z daną grupa młodzieży, dlatego może mieć to wielkie znaczenie z tego punktu widzenia, dla każdego. Integracja klasy w przypadku gimnazjalistów jest na pewno szczególnie ważna. Jest to bardzo trudny wiek,. Dlatego jeszcze dodatkowo ten czynnik, zmiana szkoły, środowiska, może być bardzo szkodliwy. Dlatego poprawnie przeprowadzona Integracja klasy w dużym stopniu pozwoli zadbać o to, by wykluczyć pewne problemy, zminimalizować ryzyko ich występowania, tutaj więc te czynniki związane z integracją, wspólna zabawa, wspólnymi wyjazdami są bardzo ważne. Tym samym na pewno uda się w tym zakresie osiągać jak najlepsze efekty wspólnych zabaw. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą lepiej się zapoznać. Na pewno takie spotkania, warsztaty integracyjne trzeba organizować zawsze na początku formowania się grupy, czyli na pewno są one wskazane dla klas pierwszych, szczególnie w przypadku właśnie gimnazjom i szkoły średniej. To pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do tego, by osiągać jak najlepsze warunki dla wspólnej dalszej pracy oraz nauki.

Advertisement

Comments are closed.