Zabawy terenowe nie tylko dla harcerzy

Zabawy terenowe to rozrywka organizowana w terenie wykorzystująca jego topografię i walory turystyczne. Zabawy terenowe najczęściej kojarzą się nam z harcerstwem. To właśnie na takich obozach głównie wykorzystuje się duży wachlarz możliwości związany z obcowaniem z naturą. Również podczas koloni warto zorganizować dzieciom zabawy terenowe. Dzieci z miast w większości nie mają zbyt częstej możliwości obcowania z przyrodą. Odpowiednie gry zaciekawiają młodych ludzi, uczą szacunku dla przyrody i pokazują to, czego nie ma, na co dzień w okolicy blokowisk.

Gry i ćwiczenia w terenie można zorganizować nawet dla małych dzieci, choć ciekawsze pomysły można zaproponować młodzieży. Dla młodszej dziatwy odpowiednie zabawy terenowe będą związane z pokonywaniem przeszkód w terenie. Wykorzystanie najprostszych rekwizytów pozwoli na dobre zorganizowanie czasu. Takie konkurencje jak przechodzenie przez pień drzewa, przeskakiwanie przez rowy, rozpoznawanie głosów ptaków, odczytywanie znaków na pewno zainteresuje zarówno dziewczynki jak i chłopców.

Dla starszych dzieci można zorganizować bieg na orientacje, w którym będą musiały wykorzystać takie umiejętności jak używanie kompasu, czytanie mapy oraz pokonywanie przeszkód terenowych. Można wprowadzić grę w podchody, używanie alfabetu Morse’a, zwiady wykonywane podczas różnych okoliczności i warunków. Gry terenowe mogą być zręcznościowe, siłowe, taktyczne a nawet fabularne, wykorzystywać najnowsze trendy takie jak RPG. Większość takich zabaw wymaga od uczestników konkretnych umiejętności związanych ze znajomością terenu, czytaniem mapy lub GPS.

Zabawy terenowe mają bardzo dobry wpływ na młodzież. Rozwijają u uczestników inicjatywę oraz samodzielność, dają poczucie rywalizacji, ale i uczą pracy zespołowej. Dla młodzieży, na co dzień przebywającej w miejskiej dżungli taki obóz może mieć namiastki przygody związanej z przetrwaniem w warunkach naturalnych.

Aby dobrze przeprowadzić zabawy terenowe należy wychowanków podzielić na małe grupy. Należy samemu dobrze poznać teren, a niekiedy wprowadzić pewne elementy takie jak strzałki, wskazówki. Podczas zbiórki należy wszystkim dokładnie wyjaśnić reguły i zasady oraz upewnić się, że wszyscy zrozumieli, na czym polega konkurencja. Warto podkreślić takie elementy jak start i metę, czas trwania, punktację, komunikacje w razie problemów. Dla zapewnienia dobrej zabawy i wykazania się uczestników należy ograniczyć interwencję w sposób przebiegu gry. Zasady powinny być elastyczne, a przebieg gry kreowany przez uczestników. Zwiększa to kreatywność i atrakcyjność zadania.

Łatwe do zorganizowania zabawy terenowe to również mniej znane:

Anioł śmierci gdzie zbierane są z zagród czerwone tasiemki rozwieszone wcześniej.

– Baza – zorganizowana na wzniesieniu, jedna ekipa próbuje się zakraść do bazy niepostrzeżenie, na dźwięk gwizdka musi się schować. W tym momencie druga grupa będąca obsadą bazy zaczyna szukać wzrokiem osoby podkradające się.

– Poszukiwanie skarbu, gdzie różne grupy chowają skarby i rysują mapy dostania się do nich, następne zespoły wymieniają się planami i zaczynają poszukiwania.

Advertisement

Comments are closed.